× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia Lekarska - B. Malina

Pielęgniarska opieka długoterminowa - Przychodnia Lekarska w Olsztynie

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zakres świadczonych usług:



Adres

34-3285234, 3285970
Żwirki i Wigury 36
42-256 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1